logo

Om Månadslotten

Månadslottens dragningar startade år 2000. Lotteriet ägs av Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund.

Månadslotten administreras av Ideella Spel som grundades i november 1998. Ideella Spels uppdrag är att på den svenska marknaden administrera och erbjuda attraktiva spelprodukter med hög vinstchans vars mål är att ge överskott till ideella organisationer.


Månadslotten

Dina lottnummer och aktuell spelperiod framgår av lotten. Du deltar i lotteriets dragningar under förutsättning att du betalat in till Månadslotten inför den angivna spelperioden.

Om du har flera lottnummer är de rangordnade 1, 2, 3 osv. Betalningen för dina lotter kommer i första hand att avse ditt lottnummer med rangordningssiffra 1. Därefter kommer dina lottnummer att delta i nämnd ordningsföljd i den utsträckning inbetalda pengar räcker till.

Vinnande lottnummer presenteras dagligen under dragningslistorna.

Dessutom skickas en komplett dragningslista hem till dig när spelperioden är slut. Månadslotten kontaktar alla vinnare. 

Lottpris: 150 kr

Vinstandel: 44,91 %

Sista vinstutlämningsdag 2018-11-20

Försäljningstid: 2017-09-21 – 2018-09-20

Lotteriet är beviljat och granskat av Lotteriinspektionen och arrangeras till förmån för Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund.

Månadslottens SUPER-dragning

SUPER-dragningarna äger rum i slutet på varje kvartal. Rätt lottnummer ger vinst enligt nedan:

Vinstplan för SUPER-dragningen

1 vinst med chans på 5 miljoner kr i kontanter*

2 vinster á 250 000 kr i kontanter

Antal lotter per kvartal: 300 000 st

*) Vinstsumman avgörs i en extradragning där minsta beloppet är 

1 000 000 och högsta är 5 000 000 kronor. Vinnaren får välja ut 1 av 100 skraplotter för att skrapa fram vinstsumman.

 

Månadslotten Plus

Månadslotten Plus dras på 30 000 lotter, sålda som osålda.

Vinst utfaller på lott med rätt lottnummer. Varje vinst består av 15 000 kr i resepresentkort och 5 000 kr i kontanter. 

Lottpris: 50 kr

Vinstandel: 41,33 %

Sista vinstutlämningsdag 2018-11-20

Försäljningstid: 2017-09-21 – 2018-09-20

Lotteriet är beviljat och granskas av Lotteriinspektionen och arrangeras till förmån för Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. Lotteriförestådare är Hans Rimberg.

För vinster gällande tidigare spelomgångar gäller sista vinstutlämningsdag 2018-11-20