Tävlingsvillkor

Tävlingar är gratis att delta i om inte annat anges, och är tillgängliga för alla över 18 år med adress i Sverige. Juryns beslut kan ej överklagas. Anställda inom Månadslotten, samt deras familjemedlemmar, får ej delta. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vinnare kan publiceras med namn och bostadsort på månadslotten.se och i våra sociala medier. Vinster kan ej bytas mot kontanter. Vi accepterar endast ett tävlingsbidrag per person om inte annat anges. Vid misstanke om fusk har vi rätt att bortse från inskickade bidrag.

Månadslotten förbehåller sig rätten att använda insända textbidrag i sin marknadsföring. Det innebär bl.a. att samtliga rättigheter till bidraget upphör och att Månadslotten får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt (dock endast inom Månadslotten normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed).

Bildbidrag kan komma att publiceras, dock endast i samband med de tävlingar de är insända till och tillsammans med fotografens namn. Du äger fortfarande rättigheterna till din bild.

Genom mitt deltagande i Månadslottens tävlingar godkänner jag att Månadslotten skickar nyhetsmejl och andra erbjudanden via brev, e-post, telefon, sms och andra elektroniska medier. Mina namn- och adressuppgifter samt övriga uppgifter om mig själv, som jag lämnar vid deltagande i tävlingen, sparas hos Månadslotten. Kontakta kundservice om du inte önskar sådan marknadsföring.

Har du frågor om våra tävlingar? Kontakta vår kundservice .