Vinstplan Månadslotten

Nedan vinstplaner gäller från 2023-10-15.
Lotteriet har totalt 1.200.000 lotter per år som fördelas enligt nedan. Fördelningen är per månad. Lottpriset är 150 kr/styck.

Vinstvärde Antal Totalsumma Typ av vinst
1.000.000 1 1.000.000 Kontanter
120.000 2 240.000 10.000 kr/mån i ett år
10.000 30 300.000 Kontanter
5.000 45 225.000 Kontanter
1.000 190 190.000 Kontanter
250 3.000 750.000 Kontanter
250 6.000 1.500.000 Ny lott + 100 kr
150 10.000 1.500.000 Ny lott
100 3.000 300.000 Kontanter
50 2.000 1.200.000 Månadslotten Plus-lott

Vinstandel: 42,78%
Vinsttäthet: 4,12
Totalt antal vinster:
24.268 st

Vinstplan SUPER-dragningen (högvinst)

Vinst Antal
800.000 - 5.000.000 kr* 1

* SUPER-dragningen dras på kvartalets samtliga lottnummer, sålda och osålda. Efter att vinnande nummer dragits i SUPER-dragningen skall det fastställas vilket vinstbelopp som vunnit i högsta vinstgruppen. Innehavaren av det vinnande lottnumret i högvinstdragningen får delta i ytterligare en dragning för att fastställa sitt slutliga vinstbelopp. Detta sker i en så kallad fördelningsdragning med vinstfördelning enligt nedan.

Vinstplan, fördelning SUPER-dragningen

Vinstnivå Antal vinster
5.000.000 1
1.200.000 2
1.100.000 12
1.000.000 15
900.000 20
800.000 50
Totalt 100 st

Månadslotten plus vinstplan

Månadslotten Plus dras på 30.000 lotter varav minst en vinner varje dag (31 st per månad). Varje vinst består av 20 000 kr i presentkort.

Fördelningen nedan är per månad. Lottpriset är 50 kr/styck.

Vinstnivå Antal
20.000 31

Vinstandel: 41,33%
Totalt antal vinster:
372 st

 

Vinstutbetalningar

Sista vinstutbetalningsdag: tre månader efter avslutad spelmånad.

Vinnare med autogiro

Vinsten sätts in på av kunden angivet konto.

Vinnare utan autogiro

Vinsten betalas ut via Swedbank och deras stora register av konton och hänvisningar till andra banker. Om Swedbank ej hittar ditt konto eller hänvisning till konto i annan bank, så skickas vinsten ut med kontantavi.

Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregister och få dina insättningar direkt på ditt konto i din bank. Klicka här om du vill anmäla ditt konto till registret.